A A A

Informacja

Burmistrza Gminy Słomniki

z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej

29.05.2020 – 24.06.2020

Stan epidemii:

- odwołane wszystkie imprezy plenerowe o charakterze gminnym, w tym dożynki gminne, do końca roku 2020

- uruchomienie obiektów rekreacyjnych: boiska, skatepark, place zabaw – konieczność zachowania dystansu społecznego

- wyposażenie OSP w Miłocicach i Słomnikach w opryskiwacze mogące służyć dezynfekcji przestrzeni publicznej – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

- informacje przekazywane mieszkańcom poprzez stronę internetową wynikające z komunikatów Powiatu Krakowskiego /aktualnie na dzień 24.06 na terenie gminy chorych:  8 z tego 8 ozdrowiało, w kwarantannie domowej:21/

- nowe ogniska chorobowe w powiecie krakowskim

- ostrzeżenie dla mieszkańców gminy o konieczności przestrzegania reżimu sanitarnego: dystans społeczny, maseczki w obiektach użyteczności publicznej, kościołach, lokalach handlowo – usługowych i w komunikacji publicznej, częste mycie rąk, unikanie większych skupisk ludzi.

- telekonferencje ze Starostą Krakowskim na temat epidemii

- na dziś brak konkretnych informacji, co ze szkołami od 1 września 2020 r.

 Funkcjonowanie instytucji:

- Urząd Miejski w Słomnikach, GOPS, COE /praca w reżimie sanitarnym,  ograniczenie dostępu petentów/

- szkoły: zajęcia zdalne, dla dzieci klas I-III zajęcia opiekuńcze

- przedszkola: zajęcia uruchomione dla zainteresowanych

- ZGKiM – pełna obsługa mieszkańców, ograniczenie przyjmowania stron

- SP ZOZ: konsultacje telefoniczne, ograniczony dostęp pacjentów, pełne zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców w zakresie POZ

- MGCK: uruchomienie działalności stacjonarnej

- Biblioteka Publiczna: uruchomienie działalności stacjonarnej

 Rządowy Program „Czyste Powietrze”

W czerwcu 2020 r. mieszkańcy złożyli 8 wniosków do programu Czyste Powietrze

 /bardzo mało/

Rządowy Program „Moja Woda”

Od 1.07.2020 ma zostać ogłoszony nabór do Programu "Moja woda". W ramach tego Programu Beneficjenci (właściciele lub współwłaściciele nieruchomości na których znajduje się dom jednorodzinny) mogą składać wnioski na  małą retencję, czyli przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wydatki kwalifikowane będą od 1.06.2020 r. do 30.06.2024 r. Forma dofinansowania to dotacja, lecz nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Drogi gminne:

 1. Został rozstrzygnięty przetarg na remont dróg rolniczych /dofinansowanie 50% z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych/:

- Trątnowice nr ewid. działki 311

- Januszowice nr ewid. działki 290

- Zaborze nr ewid. działki 151/2, 151/3 i 151/4

- Muniakowice nr ewid. działki 509

- Prandocin nr ewid. działki 151

- Wężerów nr ewid. działki 731/3

Wykonawca: PRODiM Oskar Niezabitowski ul. Blokowa 14 31-752 Kraków

Wartość zadania: 297 000 zł

Termin realizacji: 11.09.2020r.

 

 1. Rozstrzygnięto przetarg na zadania /dofinansowanie 50% z Funduszu Dróg Sarzodządowych/:

- „Remont drogi gminnej nr 601802K w km 0+000 - 1+250 w miejscowości Kępa i Czechy, gmina Słomniki”

- „Remont drogi gminnej nr 601777K w km 0+000 - 0+950 w miejscowości Polanowice, gmina Słomniki”

Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ul. Obrońców Modlina 12, 30-733 Kraków

Wartość zadań: 541 000 zł

Termin realizacji: 31.08.2020r.

 Drogi powiatowe:

 1. Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej od skrzyżowania z E7 do Składu Niedźwiedź:

- spotkanie ze Starostą Krakowskim oraz Dyrektorem ZDPK

- spotkanie z przedstawicielami mieszkańców Zaborza

 

 1. Rozstrzygnięto przetarg na remont odcinka drogi Prandocin – Prandocin Wysiołek 1050 mb /IS/

Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ul. Obrońców Modlina 12, 30-733 Kraków

Wartość zadania: 297 500zł

Wniosek Gminy Słomniki w sprawie rozszerzenia zakresu remontu do kwoty 500 000zł

 1. Zakończenie modernizacji drogi powiatowej w Januszowicach od E7 do ul. Kolejowej – trwają odbiory techniczne
 2. Ogłoszony został przetarg na realizację modernizacji pozostałej części drogi powiatowej od E7 do Kocmyrzowskiej /centrum Zaborza oraz odcinek od JW do Kocmyrzowskiej/ w trybie „zaprojektuj i wybuduj” – analiza ofert

 Sprawy bieżące:

 1. Zakończono przebudowę obiektów ujęcia i uzdatniania wody w Kacicach – trwają prace odbiorowe
 2. Zakończono budowę kanalizacji Mirka, Januszowice, Prandocin Wysiołek – trwają prace odbiorowe
 3. Inwestycje w trakcie realizacji:

- Szkoła w Niedźwiedziu – zakończenie III etapu 30 czerwca 2020r.

- Kąpielisko w Januszowicach – zakończono I etap 30% zakresu inwestycji

-  PSZOK,

- modernizacja oczyszczalni ścieków,

- świetlica Ratajów,

- promenada ul. Okrzei – ul. Kolejowa,

- ścieżka rowerowa ul. Kolejowa,

- teren pod garaże ul. Słoneczna

 1. Wykonany został drenaż po obwodzie boiska trawiastego na stadionie LKS Słomniczanka
 2. Przekazano szkołom drugą transzę laptopów do nauczania zdalnego w ilości 34 sztuki
 3. Przygotowania do wyborów prezydenckich 28 czerwca 2020r.
 4. Spotkanie z Wiceministrem Klimatu oraz przedstawicielami Polskiej Akademii Nauk – propozycja ponownego uruchomienia odwiertu geotermalnego w Słomnikach
 5. Uruchomienie naboru do programu Województwa Małopolskiego „Małopolskie OSP”, dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych dla OSP, dofinansowanie prac budowlanych w remizach OSP

Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

- montaż znaków drogowych

- koszenie terenów gminnych ( place zabaw, skatepark, plac przy starej szkole w Słomnikach, przy budynku Urzędu, rów ulica Wiśniowa, budynek socjalny Ul. T. Kościuszki, budynek socjalny w Polanowicach )

- remonty  bieżące w budynku UM ( wymiana wentylatorów, malowanie pomieszczenia biurowego, naprawa spłuczek w toaletach)

- obcinka gałęzie przy drogach w Miłocicach, Czechach, Kępie

- wymiana bojlera elektrycznego w budynku socjalnym w Polanowicach

- budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Czechach

-  zagęszczenie terenu po awarii wodociągowej pod nawierzchnię asfaltową

- montowanie tablic informacyjnych  na Wesołej i Skateparku

 

 

Realizacja finansowa gospodarki odpadami w okresie styczeń – kwiecień 2020r.

Dochody – 1 159 810,90zł

Wydatki – 1 488 880,51zł

Po czterech miesiącach br. brakuje w systemie 329 069,61zł

 

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel