A A A

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 03.2015 – 30.04.2015

 

Udział w uroczystościach, konferencjach i spotkaniach:

 1. Udział w koncercie z okazji 10 rocznicy śmierci Papieża św. Jana Pawła II w Łagiewnikach
 2. Koncert charytatywny w MGCK dla ŚDS Świt w Miłocicach
 3. Spektakl teatralny „Kopciuszek” w MGCK w ramach akcji Seniorzy Dzieciom.
 4. Wieczornica poświęcona św. Janowi Pawłowi II w Waganowicach
 5. Podpisanie porozumienia w zakresie wspólnego ubiegania się o dofinansowanie projektu LIFE dotyczącego ochrony powietrza w Małopolsce
 6. Spotkanie w sprawie S7 w Warszawie z Dyrektorem GDDKiA oraz Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska:
  odwołania od decyzji środowiskowej
  • przetarg na badania archeologiczne
  • przetarg na koncepcję programową oraz geologię
  • wyłonienie wykonawcy w trybie „zaprojektuj i wybuduj” możliwe w 2018r. pod warunkiem przyjęcia przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wieloletniego programu zapewniającego finansowanie inwestycji w całym okresie realizacji
 7. Spotkanie ze Starostą Krakowskim w sprawie drogi Słomniki - Kocmyrzów
 8. Spotkanie z Wojewodą Małopolskim w Tarnowie:
  • ocena wdrożenia nowych ustaw z zakresu spraw obywatelskich
  • mapy zagrożeń powodziowych wodą stuletnią – planowanie przestrzenne
 9. Spotkanie z radnym powiatowym Panem Włodzimierzem Tochowiczem – przekazanie zebranych uwag bieżących oraz listy inwestycji planowanych na drogach powiatowych w kolejnych latach
 10. Uwagi do Uszczegółowienia MRPO w ramach konsultacji społecznych
 11. Posiedzenie Zarządu Gminnego Związku OSPRP – podsumowanie zebrań walnych
 12. Spotkanie z Komendantem Miejskim PSP w sprawie organizacji mistrzostw w ratownictwie medycznym i drogowym – Słomniki 02 czerwca 2015r
 13. Wybory Rady Osiedla Słomniki oraz Przewodniczącego Rady Osiedla – Artur Dydliński
 14. Udział w I Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Ogrodowego w Słomnikach
 15. Konsultacje w sprawie rewitalizacji Rynku w Słomnikach
 16. Obecnie jest wykładany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru MIASTA SŁOMNIK do dnia 12.05.2015r.
 17. Ustalono ostateczny przebieg trasy Nordic Walking na terenie gminy Słomniki – realizacja i oznakowanie do końca czerwca – zadanie realizowane przez LGD Jurajska Kraina

Drogi:

Trwają prace nad remontem cząstkowy dróg gminnych z terminem do 29.05.2015r.

 

Przetargi rozstrzygnięte:

 • Zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z fabrycznie nowym wozem asenizacyjnym.
  Trojan Tech Agro Sp. z o.o. Moczydło 1, 32 – 210 Książ Wielki
  Wartość urządzeń – 280 000,00zł
   
 • Dostawa Sita bębnowego wraz z montażem w Oczyszczalni ścieków w Słomnikach.
  Złożono jedną ofertę EKOSERVISPOL Sp. z o.o. Ul. Ludźmierska 29 34-400 Nowy Targ 277 000,00 zł
  oferta jest niekompletna w trakcie uzupełnienia

Przetargi ogłoszone:

 • Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Słomniki oraz obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych od lipca 2015 do czerwca 2017
  Termin rozstrzygnięcia przetargu - 21 maja 2015r
   
 • Remont istniejącego budynku wielofunkcyjnego - remizy OSP w miejscowości Muniakowice, gm. Słomniki.
  Termin rozstrzygnięcia przetargu – 06 maja 2015r.

 

Akty notarialne:

 • Darowizna na rzecz gminy działka nr 86/1 o pow. 0,0171ha położona w Janikowicach przeznaczona pod drogę od Pani Wioletty Kałamarz
 • Zakup działki nr 405/1 o pow. 0,0317ha położonej w Słomnikach /koncówka ul. Bema/ od Pana Józefa Jędrychowskiego za kwotę 18 000zł

 

Sprawy bieżące:

 1. Trwają prace wykończeniowe przy Integracyjnym Centrum Rozwoju Dziecka w Słomnikach
 2. Trwa procedura odbiorowa i rozliczeniowa kanalizacji w Januszowicach
 3. Dokonano zgłoszenia rozbiórki dwóch budynków gospodarczych w Orłowie na starodrożu
 4. Przygotowania do przeprowadzenia wyborów prezydenckich
 5. Podwórko NIVEA w Słomnikach - walka o głosy
 6. OZE – ponad 200 złożonych ankiet
 7. Brygada remontowa wykonała następujące prace:
  • układanie paneli podłogowych i malowanie pomieszczeń biura „AA” w budynku starej szkoły w Słomnikach ul. Kościuszki 26
  • porządkowanie, plantowanie terenu wraz z zasianiem trawy oraz rozbiórka ogrodzenia za budynkiem starej szkoły w Słomnikach
  • malowanie szpalet drzwiowych w szkole w Kacicach
  • usunięcie pieca kaflowego i malowanie ściany w Bibliotece w Niedźwiedziu
  • remont sanitariatu w Bibliotece w Niedźwiedziu
  • malowanie 10 przystanków autobusowych
  • napraw przystanku autobusowego w Januszowicach
  • łatanie dziur w drogach gminnych asfaltem
  • przekładanie kostki chodnikowej na Osiedlu Świerczewskiego
  • porządkowanie terenu przy placu zabaw w Słomnikach ulica Rzeźnicza ( naprawa i wymiana siatki ogrodzeniowej, montaż urządzeń zabawowych)
  • przełożenie fragmentu chodnika ulica Krótka w Słomnikach
  • naprawa lamp parkowych w Słomnikach ulica Rynek i ulica Rydla.
 8. Zaproszenie na uroczystość 3Maja
 9. IV Zjazd Sołtysów Diecezji Kieleckiej w Busku Zdroju 06 czerwca 2015r
 10. Program „Pierwszy dzwonek” wsparcie dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ na rok szkolny 2015/16

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel