A A A

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 30.12.2019 – 13.02.2020

 Udział w uroczystościach, konferencjach i spotkaniach:

 1. Spotkania i uroczystości o charakterze świątecznym:

- jasełka w klubie sportowym Słomniczanka

- koncert noworoczny orkiestry Krakus i Stowarzyszenia Niedźwiadek w Niedźwiedziu

- spotkanie noworoczne w szkole w Waganowicach

- jasełka w szkole w Prandocinie

- koncert kolęd w wykonaniu uczniów szkoły muzycznej w MGCK

- jasełka w szkole w Niedźwiedziu

- jasełka w przedszkolu w Słomnikach

- udział w noworocznym spotkaniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

- noworoczne spotkanie w Starostwie Powiatowym w Krakowie

 1. Udział w posiedzeniu Zarządu LGD Jurajska Kraina
 2. Udział w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Krakowskiego
 3. Udział w posiedzeniu Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski

- konsultacje programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

- strategia rozwoju małopolski do 2030 w perspektywie nowego budżetu UE 2021 – 2027

 1. Udział w konferencji na temat OZE w tym biogazowni w Urzędzie Marszałkowskim
 2. Udział w spotkaniu z Wojewodą Małopolskim

 – Fundusz Dróg Samorządowych

-  ochrona powietrza

 1. Trwają walne zebrania sprawozdawcze OSP w Gminie Słomniki: Wężerów, Kacice, Muniakowice, Miłocice, Janikowice, Smroków
 2. Spotkanie z przedstawicielami różnych stowarzyszeń, którzy mają pomysły na działalność na skateparku
 3. Spotkanie konsultacyjne w sprawie projektów:

- układ komunikacyjny Rynek

- połączenie ul. Mirka – ul. Kolejowa

- końcówka ul. Żeromskiego

- połączenie ul. Św. Jana Pawła II – ul. Bema

Drogi gminne:

 1. Drogi gminne w trakcie realizacji:

Trwają prace budowlane przy budowie ścieżki pieszo – rowerowej wraz z miejscami postojowymi przy ul. Św. Jana Pawła II. Wykonawca: P.P.H.U. BUD-RYS Łukasz Bazior, Miechów, ul. Podmiejska 65.

 1. Zlecono wykonanie dokumentacji na remont dróg dojazdowych do pól:

- Trątnowice nr ewid. działki 311

- Januszowice nr ewid. działki 290

- Zaborze nr ewid. działki 151/2, 151/3 i 151/4

- Muniakowice nr ewid. działki 509

- Prandocin nr ewid. działki 151

- Wężerów nr ewid. działki 731/3

 1. Złożono wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych na 2020r:

- droga Kępa – Brus - Czechy

- droga Polanowice – Rędziny

Drogi powiatowe:

Wniosek w sprawie BRD:

 1. Montaż lustra na ul. Okrzei przy ul. Strzeleckej
 2. Montaż tablicy świetlnej z miernikiem prędkości na drodze Kocmyrzowskiej przed skrzyżowaniem w Ratajowie
 3. Wykonanie dodatkowego oznakowania przejścia dla pieszych przy przystankach autobusowych w Ratajowie i w Niedźwiedziu
 4. Wykonanie oznakowania poziomego na nowo wyremontowanych odcinkach dróg w Kacicach i Januszowicach w stronę Lipnej Woli

Przetargi:

 1. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) wraz z infrastrukturą na terenie oczyszczalni ścieków w Słomnikach-czwarte postępowanie.

Wykonawca: F.H.U. " MOL-BUD" Dariusz Molong Szczepanowice 57 32-200 Miechów 

Wartość zadania:1792199,91zł brutto

Termin realizacji: do 30.09.2020

 1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słomnikach- drugie postępowanie.

Wykonawca: EKOSERVISPOL Sp. z o.o., ul. Ludźmierska 29 34-400 Nowy Targ Wartość zadania: 3.819.921,47 zł brutto

Termin realizacji: 2021r.

 1. Budowa kąpieliska w miejscowości Januszowice.

Wykonawca: Apis Polska Sp.z o.o. ul. 3 Maja 85 37-500 Jarosław 

Wartość zadania: 2179599,41zł brutto

Termin realizacji: do 30.11.2020

 1. Zakup oleju napędowego ON oraz benzyny Pb 95 dla bezpośredniego tankowania na stacjach Wykonawcy pojazdów będących w dyspozycji Gminy Słomniki w roku 2020 r.

Wykonawca: Spółdzielnia Kółek Rolniczych Niedźwiedź 63, 32-090 Słomniki 

Wartość zadania: 190080zł / 5,22 za 1 litr ON, 5,07 za 1 litr Pb/ brutto

 1. Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Słomniki wskazanymi przez Zamawiającego oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w 2020 r.

Wykonawca: PLAMA Jan Michalski Racławice 91 32-222 Racławice

Wartość zadania: do 43173,00zł brutto /np. 2275,50 zł brutto pies, 1230zł brutto kot, suka ze szczeniętami 5535zł brutto/

 1. Zbieranie, transport i utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Słomniki wskazanych przez Zamawiającego w 2020 r.

Wykonawca: PLAMA Jan Michalski Racławice 91 32-222 Racławice

Wartość zadania: do 5940zł rocznie /270 zł brutto za 1 interwencję/

 1. Zakup wraz z dostawą artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Słomnikach dla Gminy Słomniki – na rok 2020.

Wykonawca: Konkret Plus Leszek Ozioro ul. Chałubińskiego 44  25-619 Kielce

Wartość zadania: 15341,80zł brutto

 1. Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew różnych gatunków w ilości około 30 sztuk rosnących na terenach będących w posiadaniu Gminy Słomniki w roku 2020

Wykonawca: Zakład Specjalistycznych Usług Leśnych Polanowice 17a 32-090 Słomniki

Wartość zadania: do 15000zł brutto

 1. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu 190805- ustabilizowany komunalny osad ściekowy w 2020r.

Wykonawca: Firma Handlowo-Usługowa KAMIR ul. Kołowa 7/62, 30-134 Kraków

Wartość zadania: 423 360zł /konieczność zmiany taryfy na ścieki wzrost o 1zł/

 1. Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie zadania pn:„Budowa Szkoły w Niedźwiedziu”

Wykonawca: Twisted Design Wojciech Wachowicz  ulica M. Kopernika23, 32-200 Miechów  

Wartość zadania: 147 600,00 zł

 1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: „Budowa kąpieliska w miejscowości Januszowice gm. Słomniki” - zapytanie ofertowe
 2. Monitoring składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Polanowice w 2020r. - ponowne postępowanie
 3. Gmina Kocmyrzów – Luborzyca jako lider projektu wspólnego dla 41 gmin rozstrzygnęła przetarg na instalacje odnawialnych źródeł energii /OZE/ - szczegóły na stronie internetowej

Akty notarialne:

 1. Zakup przez Gminę Słomniki działki nr 83/10 o pow. 0,0119ha położonej w Brończycach za cenę 2956zł
 2. Zamiana działek nr 141/2 o pow. 0,1786ha będącej własnością Gminy Słomniki na działkę nr 140/1 o pow. 0,1033ha w miejscowości Zaborze

 

Sprawy bieżące:

 1. Trwają prace związane z budową szkoły w Niedźwiedziu.
 2. Podpisano umowę na wymianę pokrycia dachu na części budynku wielofunkcyjnego w Muniakowicach.
 3. Podpisano umowę na wykonanie programu konserwatorskiego wraz z kosztorysem dotyczącego remontu kapliczki św. Antoniego w Janikowicach. Program jest niezbędny do uzyskania dofinansowania w ramach programu Małopolskie Kapliczki 2020.
 4. Trwają roboty budowlane w budynku wielofunkcyjnym w Niedźwiedziu ( biblioteka, świetlica).
 5. Wypowiedzenie umowy firmie TORWOD przejęcie zadania przez ZGKiM
 6. Wypowiedzenie umowy PZW Koło Słomniki
 7. Rozwiązanie umowy z firmą NORPOLHAUS dzierżawa gruntu na ul. Niecałej
 8. Program Czyste Powietrze
 9. Program Mój Prąd II
 10. Wymiana pieców do końca 2022
 11. Inwentaryzacja i kontrola palenisk

 

Pani Joanna Antosz – Dyrektorem MGCK od 01.02.2020r.

Od stycznia 2020 r. wydawany jest nowy "Głos Słomnik. Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Słomniki"

Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

- demontaż dekorów świątecznych i ozdób choinkowych

- montaż znaków drogowych

- montaż tablic informacyjnych na obiektach gminnych

- malowanie pomieszczenia w budynku starej szkoły w Słomnikach

- bieżące naprawy i sprzątanie  w budynku socjalnym ulica T. Kościuszki 53

- wymiana żarówek w lampach  na Rynku w Słomnikach i Ulicy Słonecznej

- malowanie pomieszczenia w budynku Urzędu

- przewóz płytek chodnikowych do Waganowic i do Zaborza

- obcinka drzew na terenie Słomnik

- malowanie 2 sal i korytarza w budynku Świt-u w Miłocicach

- malowanie sali lekcyjnej w szkole w Kacicach

- malowanie 2 sal lekcyjnych w szkole w Prandocinie

- bieżące naprawy  w obiektach gminnych

- łatanie dróg asfaltem na zimno

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel