A A A

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 1.11.2019 – 28.11.2019

Udział w uroczystościach, konferencjach i spotkaniach:

 1. Narodowe Święto Niepodległości – udział w uroczystościach gminnych, ale także w akademii w przedszkolu w Słomnikach, w uroczystości zorganizowanej przez Stowarzyszenie KOBRA w Ratajowie oraz w Śpiewaniu dla Niepodległej na Rynku w Słomnikach, którego organizatorem było Stowarzyszenie Radość Działania z ZSO w Słomnikach
 2. Konferencja w Starostwie Powiatowym w Krakowie na temat nowych technologii w budowie dróg – drogi betonowe
 3. Premiera albumu z rysunkami Jana Biczysko w MGCK
 4. Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Krakowskiego
 5. Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski
 6. Uroczystość Św. Cecylii – Orkiestra Dęta Echo w Słomnikach
 7. Spotkanie w sprawie OZE
 8. Pierwsze miejsce w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski oraz Politechnikę Krakowską „Innowacje w świecie samorządów”

Zadania drogowe wykonane i odebrane:

Gminne

 1. Remont drogi gminnej nr 601776K w km 0+003-1+481 w miejscowości Prandocin Iły i Prandocin, gmina Słomniki; Fundusz Dróg  Samorządowych; wykonawca: Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o., ul. Zamkowa 17, 26-052 Nowiny. Koszt inwestycji: 379.798,17 zł

Wojewódzkie

 1. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 775 w m. Brończyce; wykonawca: Firma Transportowo- Usługowa TRANS-JAR, Jarosław Nowak, Kępa 26. Koszt: 172.721,64 zł

Inne

 1. Zostały zamontowane nowe wiaty przystankowe w ilości 6 szt. w miejscowościach: Orłów (2), Prandocin (1), Wesoła (2), Ratajów (1).

Koszt jednej wiaty wraz z montażem wyniósł 5430 zł, razem 32580 zł

 Zadania drogowe  w trakcie realizacji:

Gminne:

 1. Remont drogi gminnej nr 601822K ul. Wolności w km 0+010-0+215 w miejscowości Słomniki, gmina Słomniki.

Wykonawca: ELKOP Jacek Natkaniec, Prandocin 182, koszt inwestycji 312.024,09 zł, termin wykonania do 29.11,2019r.

 1. Budowa drogi manewrowej przy ul. Słonecznej (za garażami) w Słomnikach. Wykonawca: P.P.H.U. BUD-RYS Łukasz Bazior, Miechów, ul. Podmiejska 65. Koszt inwestycji: 431.719,95 zł, termin wykonania 29.11.2019r.
 2. Remont ul. K. Wielkiego w Słomnikach. Wykonawca: Aglet Sp. z o.o., Warszawa, ul. Nowogrodzka 31. Koszt inwestycji: 112.679,39 zł, termin wykonania 29.11.2019r.

 Powiatowe:

 1. Remont drogi powiatowej nr 2142K w m. Januszowice w ramach IS. Koszt inwestycji 230.490,27 zł Wykonawca: PRODiM Oskar Niezabitowski z siedzibą w Krakowie.
 2. Przebudowa drogi powiatowej 2141K w m. Januszowice w ramach SPR. Wykonawca: PRODiM Oskar Niezabitowski z siedzibą w Krakowie

 Wojewódzkie:

 1. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 773 w m. Miłocice i Wesoła – etap II. Wykonawca: P.P.H.U. BUD-RYS, Łukasz Bazior, ul. Podmiejska 65, Miechów. Koszt. 321.069,34 zł
 2. Budowa chodnika w m. Waganowice przy drodze wojewódzkiej nr 775 w ramach Budżetu Obywatelskiego.

 Przetargi:

 1. Przebudowa i zabezpieczenie istniejącej sieci wodociągowej fi 300, dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2141K „Przestańsko – Kacice – Słomniki w miejscowościach Prandocin, Prandocin Wysiłek, Januszowie, Kacice”

Wykonawca: Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum: HYDROTERM  Michałówka 67
37-550 Radymno. Partner Konsorcjum: Inwestycje liniowe INVEST-LINE Sp. z o.o.
Ul. Pruchnicka 3637-710 Żurawica

Wartość zadania: 350 000,00zł

Termin realizacji: 20.12.2019r.

 1. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) wraz z infrastrukturą na terenie oczyszczalni ścieków w Słomnikach-drugie postępowanie unieważnione.
 2. Zakup energii elektrycznej w roku 2020  do obiektów gminnych i obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych.

Najkorzystniejsza oferta:    VERVIS Sp. z o.o. ul. Zielna 47, 87-800 Włocławek
Wartość zadania:  920.144,00 zł brutto. Wzrost ceny o 45 procent


 1. Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie zadania pn:„Budowa Szkoły w Niedźwiedziu”

Najkorzystniejsza oferta: Twisted Design Wojciech Wachowicz ul. M. Kopernika23, 32-200 Miechów

Wartość zadania: 147 600,00 zł. W trakcie wyjaśnień i uzupełnień.

Sprawy bieżące:

 1. Trwają roboty związane z budową terenów rekreacji nad rzeką  Szreniawą ( na dawnym placu targowym przy ulicy 3 Maja)- przystąpiono do procedury uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie  ( zgłoszono do odbioru KM PSP w Krakowie i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie)
 2. W dniu 18.11.2019 roku przekazany został plac budowy pod budowę budynku szkoły w Niedźwiedziu.
 3. Zostały wykonane i odebrane  dobudowy lamp oświetlenia drogowego w miejscowościach Brończyce,  Wesoła, Prandocin Iły-Marancja. 
 4. Trwają roboty związane z budową wiaty przy budynku remizy OSP w Waganowicach.
 5. Rozpoczęto budowę parkingu przy PKP Słomniki Miasto

 Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

 • remont łazienek w budynku socjalnym w Słomnikach ulica T. Kościuszki  53
 • łatanie dziur asfaltem na zimno przy drogach gminnych
 • wymiana umywalek, muszli, baterii, bojlerów w pomieszczeniach OSP Słomniki
 • skręcanie regałów w pomieszczeniu archiwum Urzędu
 • prace remontowe i porządkowe  przy budynku Urzędu
 • czyszczenie rynien  w budynku starej szkoły w Słomnikach
 • montaż znaków drogowych

Analiza kosztów wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminy Słomniki

 

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel