A A A

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 27.09.2019 – 31.10.2019

 Udział w uroczystościach, konferencjach i spotkaniach:

 1. Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Słomnikach
 2. Spektakl teatralny „Starość jest piękna” w wykonaniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 3. Uroczystość patriotyczna Wrzesień 1939 w Słomnikach w Zespole Szkól Ogólnokształcących w Słomnikach
 4. Ślubowanie I klasy w szkole podstawowej w Słomnikach
 5. Dzień Edukacji Narodowej – spotkanie z dyrektorami szkół
 6. Posiedzenie Rady LGD Jurajska Kraina – ocena wniosków na przedsiębiorczość – brak wniosków z terenu Gminy Słomniki
 7. Uroczysta gala z okazji 10 lecia istnienia Lokalnych Grup Działania
 8. Udział w Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski – problem śmieci
 9. Wybory Parlamentarne
 10. Udział w uroczystości nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji na Zamku w Pieskowej Skale
 11. Udział w spotkaniu z Komendantem Powiatowym Policji
 12. Spotkania robocze w Zarządzie Dróg Powiatu Krakowskiego na temat modernizacji drogi w Januszowicach
 13. Spotkanie robocze z inspektorem nadzoru na temat budowy chodnika w Waganowicach
 14. XX Małopolski Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych
 15. Dzień Funduszy Europejskich w Słomnikach
 16. Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej kpt. Stanisława Brykalskiego bohatera bitwy pod Wizną we wrześniu 1939r. przy strzelnicy w Słomnikach
 17. Inne uroczystości: narodowe czytanie w Zespole Szkól Ogólnokształcących w Słomnikach, pielgrzymka strażaków do Łagiewnik, strażacki turniej piłkarski Jurajskiej Krainy, bieg niepodległości

Drogi gminne w trakcie realizacji:

 1. Remont drogi gminnej w miejscowości Prandocin Iły i Prandocin
 2. Remont drogi gminnej  Wolności  w Słomnikach
 3. Budowa drogi manewrowej wewnętrznej przy ul. Słonecznej w Słomnikach
 4. Remont drogi gminnej ul. Kazimierza Wielkiego w  Słomnikach

Termin realizacji: 29.11.2019

W miejscowości Lipna Wola została wyrównana droga polna na długości ok. 400mb, zniszczona po opadach deszczu. Wykonawca: ELKOP Jacek Natkaniec, Prandocin 182

Drogi powiatowe w trakcie realizacji:

 1. Remont drogi powiatowej nr 2142K w m. Januszowice w ramach IS.
 2. Przebudowa drogi powiatowej 2141K w m. Januszowice w ramach SPR.

Drogi wojewódzkie w trakcie realizacji:

 1. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 773 w m. Miłocice i Wesoła
 2. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 775 w m. Brończyce
 3. Budowa chodnika w m. Waganowice przy drodze wojewódzkiej nr 775

Przetargi rozstrzygnięte:

 1. Budowa Szkoły w Niedźwiedziu

Wykonawca: Przedsiębiorstwo  "KARTEL" S.A. ul. Przemysłowa 8  28-300 Jędrzejów 

Wartość zadania: 19 939 881,46 zł

Termin realizacji: 30.06.2022 r.

W dniu 28.10.2019  złożono wniosek o udzielenie pożyczki  z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Krakowie w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa Szkoły w Niedźwiedziu”. Wnioskowana kwota pożyczki 15 000 000, 00 zł,  założone stałe oprocentowanie pożyczki  0,75%.

 1. Budowa wiaty przy budynku wielofunkcyjnym w Waganowicach - przetarg II.

Wykonawca: F.H.U. "DACH-STYL" Prandocin Wysiołek  78 , 32-090 Słomniki 

Wartość zadania: 38 130,01zł

Termin realizacji: 29.11.2019r.

 1. Oświetlenie drogowe:

Zadanie 1. Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brończyce

Zadanie 2. Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wesoła

Wykonawca: Firma Handlowo-Usługowa ELDO Jacek Mucha Krępa131A, 32-075 Golcza

Wartość zadań: 13 500,00zł

Termin realizacji: 29.11.2019r.

 1. Oświetlenie drogowe:

Zadanie 3. Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Waganowice

Zadanie 4. Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wężerów-Prandocin Iły (Marancja).

Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany i Instalacji Elektrycznych Krzysztof Wojtal Celiny 36,
32-095 Iwanowice

Wartość zadań: 19 584,00zł

Termin realizacji: 29.11.2019r.

 1. Dostawa oleju opałowego (loco miejsce) w sezonie zimowym 2019/2020 dla Zespołu Szkół w Waganowicach i Szkoły Podstawowej w Prandocinie

Wykonawca: EUROSPED PALIWA Sp. z o.o. Sp. K. ul. Dworska 6,  41-902 Bytom

Cena: 3,10 za jeden litr oleju opalowego liczonych na 10.09.2019.

 1. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 775 w m. Brończyce i Waganowice

Wykonawca: Pracownia Projektowa Jadwiga Zbiegień 32-083 Balice, Al. Jurajska 7b

Wartość zadania: 63 714,00zł

Termin realizacji: 31.08.2020

Przetargi ogłoszone:

 1. Przebudowa i zabezpieczenie istniejącej sieci wodociągowej fi 300, dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2141K „Przestańsko – Kacice – Słomniki w miejscowościach Prandocin, Prandocin Wysiłek, Januszowie, Kacice”
 2. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) wraz z infrastrukturą na terenie oczyszczalni ścieków w Słomnikach-drugie postępowanie.
 3. Zakup energii elektrycznej w roku 2020  do obiektów gminnych i obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych.

Akty notarialne:

 1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 36,70m2 przy ul. Słonecznej 8/5 w Słomnikach w związku z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym za kwotę 131 100 zł.
 2. Sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 44,46m2 przy ul. Św. Jana Pawła II 3/18 za kwotę 27 276 zł na rzecz najemcy.
 3. Zakup działki nr 93/4 o pow. 0,1685ha stanowiącej drogę w Orłowie za kwotę 50 000zł.
 4. Sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 36,73 m2 przy ul. Słonecznej 8/44 w Słomnikach za kwotę 24 240zł na rzecz najemcy.
 5. Sprzedaż Gminie Miechów działek nr 481/2 oraz 482/2 o łącznej powierzchni 0,6747ha w Muniakowicach stanowiących drogę za kwotę 42 843 zł

Sprawy bieżące:

 1. W trakcie realizacji: - budowa terenów rekreacji nad rzeką  Szreniawą oraz  remont pomieszczeń świetlicy w Ratajowie
 2. Zakończono o odebrano roboty związane z remontem  pomieszczeń  remizy OSP w Prandocinie w ramach programu „ Małopolskie Remizy 2019”.
 3. Wykonano i odebrano roboty wiązane z wyminą pokrycia dachu  na budynku po byłym przedszkolu w Słomnikach ul. T. Kościuszki 29.
 4. Wykonano remont posadzki w budynku świetlicy w Janikowicach.
 5. ZGKiM w nowej lokalizacji
 6. Scalenie – wyłożenie do 06.11.2019r.
 7. Konkurs na Dyrektora MGCK
 8. Problem śmieci
 9. Zmiany w ewidencji gruntów i budynków – obowiązki właścicieli nieruchomości
 10. Przygotowanie budżetu na 2020r.

Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

-  remont podłogi w kontenerach na boisku sportowym w Wężerowie

- malowanie pomieszczeń w budynku administracyjnym w Słomnikach Stara Szkoła (biblioteka, poradnia psychologiczna)

- malowanie pomieszczeń w budynku socjalnym ulica T. Kościuszki 53

- rozbiórka urządzeń skateparku  na placu targowym w Słomnikach

- demontaż i montaż zabudowy systemowej w budynku Urzędu Miejskiego

- montaż znaków drogowych na terenie gminy

- demontaż 5 sztuk przystanków autobusowych przy drodze krajowej nr 7

- łatanie dziur na drogach gminnych

- naprawa urządzeń na placach zabaw

- pomoc w przygotowaniu wyborów do parlamentu

- bieżące naprawy  w budynku Urzędu ( wymiana zamków i drzwi, przyborów sanitarnych)

- sprzątanie grobów  przed  dniem Wszystkich Świętych

- obcinka gałęzi i koszenie trawy na terenie Słomnik

 

 Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel