Drukuj

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 30.08.2019–26.09.2019

Udział w uroczystościach, konferencjach i spotkaniach

 1. Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Niedźwiedziu
 2. Małopolski Festiwal Smaku w Słomnikach
 3. Forum Ekonomiczne w Krynicy
 4. Komenda Miejska PSP – podpisanie wniosku o włączenie OSP Waganowice do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
 5. Narodowe czytanie w Bibliotece Publicznej w Słomnikach
 6. Gminne dożynki w Waganowicach
 7. Spotkanie z Zarządem Powiatu Krakowskiego, podczas którego poruszono m.in sprawy:
 1. Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski
 2. Uroczyste rozpoczęcie budowy S7 na odcinku Widoma – Szczepanowice
 3. Uroczyste przekazanie środków z Funduszu Dróg Samorządowych na drogi lokalne
 4. Szkolenie LGD w Urzędzie Marszałkowskim
 5. Piknik w ŚDS w Miłocicach – 15-lecie
 6. Spotkanie ze Starostą Krakowskim w sprawie przejęcia części Rynku w Słomnikach
 7. Spotkanie z Marszałkiem WM w sprawie banku projektów regionalnych

 Drogi gminne

 1. Dokonano odbioru parkingu przy stacji PKP Słomniki

 Wykonawca: „MATEX” Maksymilian Mirek, Nasiechowice 50, 32-200 Miechów

 Wartość inwestycji: 1.611.300,00 zł (w tym dofinansowanie z UE: 1.242.779,86 zł)

 1. Zakończono remont drogi rolniczej w m. Prandocin Iły (Sosnówka – Prandocin Iły)

Wykonawca: P.P.H.U. BUD-RYS, Łukasz Bazior, ul. Podmiejska 65, Miechów

Wartość inwestycji: 245 000 zł (w tym dofinansowanie z budżetu państwa 122 500 zł)

 1. Dokonano odbioru ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Poniatowskiego w Słomnikach

Wykonawca: P.H.U.P. „MIKA” Jerzy, Marcin, Rafał Migdał, Nasiechowice 31,

Wartość inwestycji: 1.685.100,00 zł (w tym dofinansowanie z UE: 1.332.240,06 zł)

 Gmina Słomniki otrzymała promesę w wysokości 771.716,85 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadań pn.

 1. Remont drogi gminnej nr 601776K w km 0+003-1+481 w miejscowości Prandocin Iły i Prandocin

Wykonawca: Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. ulica Zamkowa 17, 26-052 Nowiny

Wartość zadania: 380 000 zł

Termin realizacji: 29.11.2019r.

      2. Remont drogi gminnej nr 601822L ul. Wolności w km 0+010-0+215 w miejscowości Słomniki

Wykonawca: ELKOP Jacek Natkaniec  Prandocin 182, 32-090 Słomniki

Wartość zadania: 312 000 zł

Termin realizacji: 29.11.2019

 1. Budowa drogi manewrowej wewnętrznej przy ulicy Słonecznej w miejscowości Słomniki

Wykonawca: P.P.H.U. BUD-RYS  Łukasz Bazior Ul. Podmiejska 65 32-200 Miechów

Wartość zadania: 432 000 zł

Termin realizacji: 29.11.2019

 1. Remont drogi gminnej nr 601835K –ul. Kazimierza Wielkiego w miejscowości Słomniki

Wykonawca: Aglet Sp.z o.o.  ulica Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

Wartość zadania: 113 000 zł

Termin realizacji: 29.11.2019

 1. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Mirka do ul. Kolejowej w Słomnikach

Wykonawca: MBD PROJEKT Spółka z o.o.
ulica Żabiniec 101/2,
31-215 Kraków

Wartość zadania: 48 000 zł

Termin realizacji: 31.08.2020

 1. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Bema do ul. Św. Jana Pawła II w Słomnikach

Wykonawca: MBD PROJEKT Spółka z o.o.
ulica Żabiniec 101/2,
31-215 Kraków

Wartość zadania: 53 000 zł

Termin realizacji: 31.08.2020

 1. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Św. Jana Pawła II do ul. Poniatowskiego w Słomnikach

Wykonawca: FDELITA Piotr Frosztęga
30-605 Kraków
ul.Fredry4F/14

Wartość zadania: 59 000 zł

Termin realizacji: 31.08.2020

 1. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: Rozbudowa ul. Żeromskiego w Słomnikach

Wykonawca: MBD PROJEKT Spółka z o.o.
ulica Żabiniec 101/2,
31-215 Kraków

Wartość zadania: 59 000 zł

Termin realizacji: 31.08.2020

 1. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 775 w m. Brończyce i Waganowice - weryfikacja ofert

 Drogi powiatowe

 1. Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego ogłosił przetarg na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 2142K w m. Januszowice. Najtańsza oferta jest na kwotę 230.490,27 zł firmy PRODiM Oskar Niezabitowski z siedzibą w Krakowie.
 2. Przygotowano wnioski do Zarządu Powiatu w sprawie inicjatyw samorządowych na 2020r:

 Droga krajowa E7

 Rozpoczęto przebudowę skrzyżowania na Wesołej – zmiana lokalizacji zatoczek autobusowych, przejścia dla pieszych, chodniki, nawierzchnia

 Pozostałe przetargi rozstrzygnięte:

 1. Prace konserwatorskie i roboty budowlane w celu odnowy nagrobka z 1894 r. porucznika Gustawa Kobylskiego na cmentarzu w Słomnikach

Wykonawca: Wiesław Wolny  Januszowice 121 32-090 Słomniki 

Wartość zadania: 6962,00

Termin realizacji: 15.11.2019

 1. Odnowa nagrobka z 1868r. Mateusza Grzybczyka, uczestnika powstania styczniowego w 1863 r. lekarza praktykującego w Słomnikach znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Słomnikach

Wykonawca: Wiesław Wolny  Januszowice 121  32-090 Słomniki 

Wartość zadania: 5442,00

Termin realizacji: 15.11.2019

 Przetargi ogłoszone

 1. Budowa Szkoły w Niedźwiedziu – weryfikacja ofert /7 ofert 19mln – 25mln/
 2. Budowa wiaty przy budynku wielofunkcyjnym w Waganowicach

Sprawy bieżące

 1. W trakcie realizacji:
 1. Zamontowano piłkochwyty na boisku trawiastym LKS Słomniczanka
 2. Podpisano umowy przyłączeniowe do sieci gazowej do budynków szkoły w Prandocinie, budynku wielofunkcyjnego (remizy OSP w Prandocinie). W trakcie podpisywania jest umowa dotycząca budynku Szkoły w Waganowicach.
 3. Program Mój Prąd:
 1. Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu
 2. Uruchomiono bezpłatną mobilną aplikację eSłomniki, która posłuży do przekazywania mieszkańcom zwięzłych informacji z gminy – do pobrania przez Sklep Play.

 Brygada remontowa wykonała następujące roboty

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel

Odsłony: 1726