A A A

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 14.06.2019 – 29.08.2019

 Udział w uroczystościach, konferencjach i spotkaniach:

 

 1. Małopolski Festiwal Innowacji w Słomnikach
 2. „Biała Niedziela” w Przychodni Zdrowia w Słomnikach
 3. Jubileusz 90-lecia OSP Muniakowice /poświęcenie samochodu/
 4. Jarmark Św. Michała w Słomnikach – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy
 5. Turniej Sołecki w Ratajowie – Stowarzyszenie KobRa z Ratajowa
 6. Jubileusz 90-lecia OSP Niedźwiedź /poświęcenie samochodu/
 7. Małopolskie Święto Czosnku
 8. Powitanie Kadrówki
 9. Turniej piłki nożnej w Prandocinie
 10. Turniej strzelecki w Prandocinie
 11. Piknik rodzinny w Miłocicach
 12. MotoWeek w Słomnikach – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy
 13. Święto Czekolady – Stacja Słomniki w Słomnikach
 14. Dożynki parafialne w Prandocinie
 15. 100 lecie Policji Państwowej w Krakowie
 16. Dożynki powiatowe w Skale
 17. Jubileusz 65-lecia OSP Widoma
 18. Spotkanie z Wojewodą Małopolskim na temat Funduszu Dróg Samorządowych
 19. Spotkanie z Marszałkiem Województwa Małopolskiego na temat organizacji Małopolskiego Festiwalu Smaku w Słomnikach
 20. Udział w szkoleniu w Regionalnej Izbie Obrachunkowej
 21. Udział w konferencji na temat strategii rozwoju Województwa Małopolskiego do 2030 roku
 22. Posiedzenie Rady LGD Jurajska Kraina
 23. Spotkanie z Prezesem RIO w sprawie opinii na temat pożyczki rewitalizacyjnej z MARR
 24. Spotkanie w sprawie budowy gazociągu tranzytowego Podgórska Wola - Tworzeń

- wykonawca StalProfil S.A. 134 km

- termin realizacji – listopad 2021

- odszkodowania dla właścicieli – decyzja wojewody po zakończeniu zadania

- przejścia pod drogami – przewierty

- konieczność wyłączenia terenów zajętych pod inwestycję z dopłat obszarowych

- prace na terenie gminy Słomniki – do czerwca 2020

 Drogi gminne

 

 1. Dokonano odbioru parkingów:
 • „Remont placu manewrowo-postojowego przy szkole w m. Prandocin”

Wykonawca: WALKOR Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych, Ordys Lucjan, Bosutów, ul. Wiśniowa 28

Kwota: 114.922,49 zł

 • „Remont placu manewrowo-postojowego przy szkole w m. Waganowice”

Wykonawca: P.P.H.U. BUD-RYS, Łukasz Bazior, ul. Podmiejska 65, Miechów

Kwota: 87.054,78 zł

 • „Remont placu manewrowo-postojowego przy drodze kocmyrzowskiej w m. Ratajów”

Wykonawca: PHU EL-KOP Jacek Natkaniec, Prandocin 182

Kwota: 47.338,51 zł

 • „Remont placu manewrowo-postojowego przy stacji PKP w m. Smroków”

Wykonawca: TOM-BUD Firma Budowlano-Usługowa, Wiesław Michalski, Kraków, ul. Zamkowa 19/9

Kwota: 92.190,96 zł

 • „Remont placu manewrowo-postojowego przy stadionie w Polanowicach”

Wykonawca: PHU EL-KOP Jacek Natkaniec, Prandocin 182

Kwota: 112.171,51 zł

 • „Remont placu manewrowo-postojowego przy DK nr 7 w m. Prandocin”

Wykonawca: PHU EL-KOP Jacek Natkaniec, Prandocin 182

Kwota: 128.892,07 zł

 

 1. Zakończono prace przy budowie parkingu przy stacji PKP Niedźwiedź

Koszt inwestycji: 999.375,00 zł (w tym dofinansowanie z UE: 482.731,87 zł)

 1. Trwają prace przy obcince gałęzi drzew i krzewów przy drogach gminnych.

Wykonawca: PHU EL-KOP, Jacek Natkaniec, Prandocin 182. Prace potrwają do końca września

 1. Złożono wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych na 2020r:

- droga Kępa – Brus - Czechy

- droga Polanowice - Rędziny

 Drogi powiatowe:

 • Rozpoczęto budowę drogi w Januszowicach od E7 do ul. Kolejowej

 Drogi wojewódzkie:

 Rozstrzygnięte przetargi:

 1. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 773 w m. Wesoła i Miłocice – etap II

Wykonawca: P.P.H.U. BUD-RYS Łukasz Bazior ul. Podmiejska 65  32-200 Miechów

Wartość zadania: 321 069,34 zł

Termin realizacji: 31.10.2019r.

 2. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 775 w m. Brończyce

Wykonawca: Firma Transportowo-Usługowa "TRANS-JAR" Jarosław Nowak Kępa 26
Wartość zadania: 172 721,64zł

Termin realizacji: 31.10.2019r.

3. W ramach Budżetu Obywatelskiego i w ramach Inicjatyw Samorządowych będzie budowany chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 775 w m. Waganowice.

Przetargi rozstrzygnięte:

 1. Remont budynku komunalnego przy ulicy Tadeusza Kościuszki 29 w Słomnikach – stare przedszkole

Wykonawca: PPUH ,,TOL DOM" Sławomir Gajdosz Paszyn 322 33-326 Mogilno 

Wartość zadania: 90 049,80zł

Termin realizacji: do 31.10.2019r.

 2. Remont pomieszczeń budynku Remizy OSP Prandocin – Remizy Małopolskie

Wykonawca: ELEKTROMAL Józef Cebula Rajsko 1  32-822 Strzelce Wielkie

Wartość zadania: 123 093,48zł

Termin realizacji: 30.09.2019r.

3. Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Słomniki do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Miechowie wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu.

Wykonawca: TRANS RD Robert Doniec Kalina Lisiniec 29,32-200 Miechów

Wartość zadania: 81 648,00 zl za całość zamówienia około 420 dni dowozu

Termin realizacji: od 02.09.2019 do 31.08.2021 r.

 4. Dowóz i odwóz dzieci szkolnych wraz z opieką dla Gminy Słomniki w roku szkolnym 2019/2020 do Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu;

Wykonawca: Transport Osób i Towarów „STEFAN” Krzysztof Kucala Widoma 36

Wartość zadania: 353 250,12 zł za całość zamówienia około 188 dni dowozu

Termin realizacji: od 02.09.2019 do 30.06.2020 r.

 5. Dowóz i odwóz dzieci szkolnych wraz z opieką dla Gminy Słomniki w roku szkolnym 2019/2020 do Szkoły Podstawowej w Prandocinie;

Wykonawca: Transport Osób i Towarów „STEFAN” Krzysztof Kucala Widoma 36
Wartość zadania: 213 380 zł za całość zamówienia około 188 dni dowozu

Termin realizacji: od 02.09.2019 do 30.06.2020 r.

 6. Dowóz i odwóz dzieci szkolnych wraz z opieką dla Gminy Słomniki w roku szkolnym 2019/2020 do Zespołu Szkół w Smrokowie.

Wykonawca: Transport Osób i Towarów „STEFAN” Krzysztof Kucala Widoma 36
Wartość zadania: 261 718,56 zł za całość zamówienia około 188 dni dowozu

Termin realizacji: od 02.09.2019 do 30.06.2020 r.

7. Dowóz i odwóz dzieci szkolnych wraz z opieką dla Gminy Słomniki w roku szkolnym 2019/2020 do Szkoły Podstawowej w Kacicach.

Wykonawca: Paweł Czyżowski Przewóz Osób Słomniki ul. Batorego 7 Słomniki

Wartość zadania: 48 880 zł za całość zamówienia około 188 dni dowozu

Termin realizacji: od 02.09.2019 do 30.06.2020 r.

 8. Dobudowa lamp solarnych oświetlenia drogowego na terenie gminy Słomniki.

( Prandocin Wysiołek wzdłuż E7 – 4 małe lampy, Wężerów Dolny 2 lampy, Smroków parking przy stacji PKP 2 lampy , Polanowice przy przystanku na Kocmyrzowskiej 1 lampa, Januszowice przy stawie 1 lampa)

Wykonawca: Firma Handlowo – Usługowa ELDO Jacek Mucha Krępa 131A

Wartość zadania: 45 000zł

Termin realizacji: 30.09.2019r.

 

Przetargi ogłoszone:

 1. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej III postępowanie z podziałem na zadania:

Zad. 1. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Mirka do ul. Kolejowej w Słomnikach”

Zad. 2. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Bema do ul. Św. Jana Pawła II w Słomnikach”

Zad. 3. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Św. Jana Pawła II do ul. Poniatowskiego w Słomnikach”

Zad. 4. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: Rozbudowa ul. Żeromskiego w Słomnikach”

Zad. 5. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 775 w m. Brończyce i Waganowice”

Termin wykonania do dnia: 31.08.2020r.

 1. Przebudowa i remont dróg gminnych z podziałem na zadania:

Zad.1 Remont drogi gminnej nr 601776K w km 0+003-1+481 w miejscowości Prandocin Iły i Prandocin, gmina Słomniki.

Zad.2 Remont drogi gminnej nr 601822L ul. Wolności w km 0+010-0+215 w miejscowości Słomniki, gmina Słomniki

Zad.3 Budowa drogi manewrowej wewnętrznej przy ulicy Słonecznej w miejscowości Słomniki

Zad.4 Remont drogi gminnej nr 601835K –ul. Kazimierza Wielkiego w miejscowości Słomniki

Termin wykonania do dnia: 29.11.2019r.

 Budowa Szkoły w Niedźwiedziu

 

Złożone wnioski o  dofinansowanie ze środków zewnętrznych:

 1. W ramach konkursu „Małopolska Pamięta”:
 • ,,Prace konserwatorskie i roboty budowlane w celu odnowy nagrobka z 1894 r. porucznika Gustawa Kobylskiego na cmentarzu w Słomnikach”.

Koszt całkowity zadania- 8 763,24 zł, wnioskowana kwota pomocy- 5 257,95 zł

 • ,, Odnowa nagrobka z 1868r. Mateusza Grzybczyka, uczestnika powstania styczniowego w 1863 r. lekarza praktykującego w Słomnikach znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Słomnikach”

Koszt całkowity zadania – 6 893,53 zł, wnioskowana kwota pomocy- 4 136,12 zł

 1. W ramach konkursu ,,Małopolskie Orkiestry Dęte 2019-NA START !”:
 • ,,Zakup wydawnictw muzycznych i akcesoriów dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Słomnikach”

Koszt całkowity zadania-15 000,00 zł, wnioskowana kwota pomocy 11 250,00 zł

 1. Podpisanie umowy z WFOŚ i GW w Krakowie dotyczącej udzielenia pożyczki w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Słomniki, Prandocin Wysiołek, Januszowice- gmina Słomniki”.

Wnioskowana kwota pożyczki 1 665 000, 00 zł,  planowane umorzenie 35%

 

Akty notarialne:

 1. Zakup działki nr 407/2 o pow. 0,0261ha położonej w Słomnikach /końcówka u. Bema/ za kwotę 15 000 zł
 2. Sprzedaż działki nr 1289/2 o pow. 0,2903 położonej w Słomnikach /starodroże przy E7 i ul. Hubala/ za kwotę 87 000zł
 3. Zakup działki nr 267/2 o pow. 0,1590 ha w miejscowości Prandocin Iły /dawna mleczarnia/ za kwotę 35 000zł

 

Sprawy bieżące:

 1. Odebrano i przekazano do użytkowania budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborze.

Całkowity koszt realizacji zadania 621 664,58 zł

 1. Trwają roboty związane z budową terenów rekreacji nad rzeką  Szreniawą ( na dawnym placu targowym przy ulicy 3 Maja). Odebrano I Etap inwestycji i wypłacono I transzę płatności za roboty wykonane do 31.07.2019 roku w wysokości 1 140 000zł
 2. Trwają prace przy rewitalizacji budynku świetlicy w Ratajowie
 3. Na ukończeniu są prace przy parkingu PKP ul. Kolejowa w Słomnikach
 4. Opracowywana jest specyfikacja dotycząca przetargu na zakup energii elektrycznej w roku 2020  do obiektów gminnych i obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych 

 

Odnawialne Źródła Energii

            Przetarg na instalację odnawialnych źródeł energii w ramach wspólnego projektu 41 gmin małopolski został unieważniony ze względu na zbyt wysokie ceny jednostkowe w ofertach, które powodują iż nawet przy dofinansowaniu unijnym instalacja takich urządzeń byłaby nieopłacalna dla mieszkańców.

Przetarg został ogłoszony ponownie.

 

Program Czyste Powietrze

12 lipca zostało podpisane Porozumienie z WFOŚiGW w sprawie programu Czyste Powietrze. Od sierpnia b.r. jest możliwość skorzystania z pomocy przy wypełnianiu wniosków do programu. Pomocy udziela Ekodoradca. Docelowo w Urzędzie Miejskim będzie można złożyć wniosek do wstępnej weryfikacji.

 

Inwentaryzacja źródeł ogrzewania

Na dzień 23.08.2019r. zinwentaryzowano 61% wszystkich adresów w gminie. Do zinwentaryzowania pozostało 1481 budynków co stanowi 39%. Według założenia do końca bieżącego roku zobowiązani jesteśmy zinwentaryzować 100% adresów na terenie gminy.

 

Kontrola palenisk

Od wiosny jest możliwość zgłaszania posesji, na których jest podejrzenie spalania odpadów przy użyciu formularza EKOINTERWENCJI znajdującego się na stronie powietrze.malopolska.pl.

Po zgłoszeniu Ekodoradca podejmuje interwencje, która polega na kontroli paleniska, w przypadku podejrzenia spalania odpadów na pouczeniu bądź pobraniu próbki do badania laboratoryjnego.

 

Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

- remont pomieszczeń dla ZGKiM  po byłej przychodni zdrowia ( wymiana drzwi wewnętrznych, malowanie ścian, uzupełnienie płytek itp.)

- malowanie pomieszczeń w szkole w Słomnikach

- poszerzenie zjazdów z drogi krajowej w Słomnikach ( 3 zjazdy)

- malowanie pasów na przejściu dla pieszych przy hali sportowej

- łatanie dziur asfaltem na zimno na drogach gminnych

- naprawa dachu garażu przy ulicy Kolejowej

- czyszczenie dachu budynku starej szkoły w Słomnikach

- częściowy remont pomieszczeń  ( czyszczenie ścian i gipsowanie) w budynku starej szkoły w Słomnikach

- bieżące prace porządkowe i koszenie traw

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel