A A A

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 02.02.2018 – 08.03.2018

Udział w uroczystościach, konferencjach i spotkaniach:

 1. Ostatnie pożegnanie sołtysa Zaborza – wybory nowego sołtysa, którą z woli mieszkańców została Renata Stanek
 2. Koncert Dla Przyjaciół w MGCK w Słomnikach
 3. Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy
 4. Zebrania walne Ochotniczych Straży Pożarnych
 5. Zebranie z mieszkańcami Wężerowa w sprawie inwestycji w SAG
 6. Spotkanie z Zarządem firmy AMPLUS
 7. Spotkanie z Prezesem WFOŚ na temat regulaminu naboru do programu PONE
 8. Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim na temat harmonogramu płatności w 2018 r.
 9. Spotkanie z Prezesem Spółdzielni Mleczarskiej w Krakowie
 10. Posiedzenie Rady LGD Jurajska Kraina – ocena wniosków na rozwój przedsiębiorczości
 11. Spotkanie z przedstawicielami WUP na temat finansowania usług opiekuńczych poprzez obligacje społeczne
 12. Spotkanie z Dyrektorem PKP PLK w Krakowie w sprawie uzgodnień remontu drogi w Miłocicach
 13. Spotkanie z Dyrektorem TAURON Dystrybucja w Krakowie na temat zasilania SAG w energię elektryczną
 14. Spotkanie z Zarządem oraz Prezydium Rady Powiatu: IS, SPR, prawo wodne, nieodpłatna pomoc prawna
 15. Uroczyste przekazanie umowy na dofinansowanie parkingu przy PKP Słomniki Miasto w Urzędzie Marszałkowskim
 16. Udział w Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski:
  - nowe regulacje prawne dotyczące gospodarki wodnej

 

Przetargi rozstrzygnięte:

 1. Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew różnych gatunków w ilości około 30 sztuk rosnących na terenach będących w posiadaniu Gminy Słomniki w roku 2018
  Wykonawca: Zakład Specjalistycznych Usług Leśnych Eugeniusz Mazur Polanowice 17a
  Wartość zadania:  15 000zł
 2. Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” związana z przebudową parkingu przy stacji PKP Słomniki Miasto w miejscowości Słomniki
  Wykonawca: Firma Inżynieryjna System Bud Grzegorz Nowak Ostrów 100
  Wartość zadania: 460 000,00zł
  Termin realizacji: do 30.11.2018
 3. Budowa sieci wodociągowej w Słomnikach ul. Poniatowskiego
  Wykonawca: Firma Inżynieryjna System Bud Grzegorz Nowak Ostrów 100
  Wartość zadania: 170 000,00zł
  Termin wykonania: 22.06.2018

 

Inwestycje drogowe

 

 1. Ogłoszono przetarg na przebudowę i remont dróg gminnych:
 • „Waganowice - Starodroże”
 • „Kępa za mostem”
 • „Zaborze od sołtysa”
 • „Zagaje Smrokowskie za młynem”
 • „Trątnowice – centrum – boisko”
 • „Polanowice – Kolonia”

      Termin składania ofert: 16.03.2018r.

 1. Remont cząstkowy dróg gminnych:

  Zostanie podpisana umowa z Firmą Robót Ziemnych Katarzyna Górnikowska, Wilków 84, 32-010 Luborzyca. Cena ofertowa brutto: 40.098,00 zł, termin realizacji do: 25.05.2018r.
 1. Rozpoczęto budowę drogi gminnej w miejscowości Wężerów (przez strefę).

  Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 28, Mińsk Mazowiecki.
  Wartość zadania brutto: 2.938.947,98 zł w tym dofinansowanie z UE 2.204.210,98 zł (75%)
  Termin realizacji: do 31.08.2018r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
 1. FOGR:
  Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na dofinasowanie remontu drogi rolniczej Smroków – Wężerów.

Drogi powiatowe:

 • ogłoszono przetarg na budowę drogi powiatowej w Zaborzu,
 • planowane kolejne spotkanie w sprawie IS,
 • nowy dyrektor ZDPK

Drogi wojewódzkie:  brak informacji w sprawie inwestycji zakwalifikowanych na 2018 r.


Złożony w wniosek o dofinansowanie:

 1. Budowa instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni z kotłem na pellet w budynku remizy OSP w Miłocicach  w ramach programu „MAŁOPOLSKIE REMIZY 2018”


Uzyskane dofinansowanie:

na modernizację boiska przyszkolnego w Kacicach w ramach programu Małopolskie Boiska – 138 000zł

 

Sprawy bieżące:

 1. Trwają roboty związane z budową przychodni zdrowia (Specjalistycznego Centrum Usług Medycznych w Słomnikach)
 2. Wykonano projekty stref  rekreacji, placów zabaw  w  Kacicach, Brończycach, Trątnowicach, Janikowicach, Waganowicach, Prandocinie Wysiołku (przy świetlicy i na LKS Słomniczanka), Janikowicach, Słomnikach (plac zabaw ulica Wyspiańskiego-Norwida, ulica Rzeźnicza i teren przy Młynówce) – dokonano zgłoszeń zamiaru wykonywania robót w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Krakowie
 3. Zlecono i wykonano zadaszenie nad kontenerami na stadionie LKS Cobra Wężerów
 4. Trwają roboty związane z remontem sanitariatu w budynku LKS Niedźwiedź.
 5. Oświetlenie drogowe
 • wykonano dobudowę 2 lamp oświetlenia drogowego w Niedźwiedziu Kolonii
 • wykonano dobudowę 1 lampy oświetlenia drogowego w Polanowicach
 1. Utworzenie Punktu Potwierdzenia Profilu Zaufanego w urzędzie
 2. Deklaracje w sprawie organizacji dożynek gminnych
 3. Program JAWOR WFOŚ – wsparcie termomodernizacji budynków indywidualnych

 

Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

 • sprzątanie i wywóz nieczystości stałych z pogorzeliska – mieszkanie socjalne Słomniki ulica T. Kościuszki 53/6 oraz skucie starych tynków, przygotowanie do tynkowania
 • zdjęcie dekorów świątecznych na Rynku w Słomnikach
 • montaż gaśnic i oznaczeń ewakuacyjnych w budynku starej szkoły w Słomnikach ulica Tadeusza Kościuszki 26
 • naprawa dróg asfaltem na zimno
 • obcinka gałęzi droga wewnętrzna Niedźwiedź Kolonia
 • malowanie pomieszczenia w szkole w Niedźwiedziu
 • rozbiórka ścian, wykonanie nadproża oraz malowanie sali w budynku Zespołu Szkół w Słomnikach
 • remont w mieszkaniu komunalnym w bloku ulica Słoneczna
 • odśnieżanie i prace porządkowe przy budynkach gminnych
 • naprawa krat na przepuście w drodze gminnej w Miłocicach

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel